هیرکانی
بندرانزلی میزبان نخستین همایش ثبت ملی میراث طبیعی کشور ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

بندرانزلی میزبان نخستین همایش ثبت ملی میراث طبیعی کشور

نخستین همایش ثبت ملی میراث طبیعی کشور در بندرانزلی برگزار می‌شود.