منطقه آزاد
ورود پنجاه و هفتمین کشتی به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

ورود پنجاه و هفتمین کشتی به بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی از ورود پنجاه و هفتمین کشتی به بندر کاسپین خبر داد.