معاون اول رییس جمهور
مردم مرجع قضاوت درباره عملکرد مسئولین هستند |  شهرداران کشور برای بهبود اداره شهر‌ها راهکار‌های عملی بدهند ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
دکتر جهانگیری در جلسه مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران تاکید کرد:

مردم مرجع قضاوت درباره عملکرد مسئولین هستند | شهرداران کشور برای بهبود اداره شهر‌ها راهکار‌های عملی بدهند

جلسه مجمع شهرداران کلان شهر‌های ایران عصر سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.