قاسم احمدی لاشکی
تعامل استانهای شمالی در جهت رسیدن به اهداف مشترک ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

تعامل استانهای شمالی در جهت رسیدن به اهداف مشترک

قاسم احمدی لاشکی نماینده ی مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت : تعامل نمایندگان مجلس ، مسوولین و اصحاب رسانه ی استانهای شمالی می تواند در جهت رسیدن به اهداف مشترک مثمر ثمر باشد.