صومعه سرا
ساماندهی ۸ رودخانه شهرستان صومعه سرا در دستور کار قرار دارد ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار صومعه سرا:

ساماندهی ۸ رودخانه شهرستان صومعه سرا در دستور کار قرار دارد

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه بی توجهی به مشکلات سبب بروز خسارت در زمان حوادث می شود، گفت: ساماندهی هشت رودخانه شهرستان صومعه سرا در دستور کار قرار گرفته است.

حضور در کنار مردم اولویت اصلی مسئولان صومعه سرا است ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار صومعه سرا:

حضور در کنار مردم اولویت اصلی مسئولان صومعه سرا است

فرماندار صومعه سرا گفت: مهم ترین اولویت مسئولان در شهرستان صومعه سرا حضور در کنار مردم و رسیدگی به مشکلات آنها است.