شیلات
گیلان قطب تولید خاویار کشور است/ هدف‌گذاری تولید ۴ تن خاویار در استان ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

گیلان قطب تولید خاویار کشور است/ هدف‌گذاری تولید ۴ تن خاویار در استان

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به اینکه گیلان قطب اصلی تولید خاویار کشور است، گفت: 2.5 تن از ۶ تن خاویار کشور در گیلان تولید می‌شود.

کشف یکی از بزرگ‌ترین زیستگاه‌های زیرزمینی ماهیان کور جهان ۲۰ شهریور ۱۳۹۸
توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان؛

کشف یکی از بزرگ‌ترین زیستگاه‌های زیرزمینی ماهیان کور جهان

یکی از بزرگ‌ترین زیستگاه‌های زیرزمینی ماهیان کور جهان توسط عضو هیات علمی دانشگاه گیلان کشف شد.