شهرک صنعتی
۲۵ واحد تولیدی جدید در گیلان راه‌اندازی می‌شود ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

۲۵ واحد تولیدی جدید در گیلان راه‌اندازی می‌شود

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان گفت: ۲۵ واحد تولیدی جدید در شهرک‌های صنعتی استان گیلان راه‌اندازی می‌شود.

بهره برداری از ۸۰ واحد تولیدی جدید در نواحی صنعتی گیلان در سال‌جاری ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

بهره برداری از ۸۰ واحد تولیدی جدید در نواحی صنعتی گیلان در سال‌جاری

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان گفت: امسال 80 واحد تولیدی جدید در نواحی صنعتی گیلان به بهره‌برداری می‌رسد.