سیدجلال سید محمدی
ساماندهی ۸ رودخانه شهرستان صومعه سرا در دستور کار قرار دارد ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
فرماندار صومعه سرا:

ساماندهی ۸ رودخانه شهرستان صومعه سرا در دستور کار قرار دارد

فرماندار صومعه سرا با اشاره به اینکه بی توجهی به مشکلات سبب بروز خسارت در زمان حوادث می شود، گفت: ساماندهی هشت رودخانه شهرستان صومعه سرا در دستور کار قرار گرفته است.