روانگردان
کشف یک كيلوگرم مواد روانگردان در رشت ۰۳ شهریور ۱۳۹۸

کشف یک كيلوگرم مواد روانگردان در رشت

یک کيلوگرم شيشه از یک خودروی سواری در رشت کشف شد.