حفاظت محیط زیست
پاکسازی ساحل به جای زندان ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

پاکسازی ساحل به جای زندان

آلود کننده محیط زیست در تالش به پاکسازی ساحل محکوم شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به گیلان سفر میکند + برنامه سفر ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به گیلان سفر میکند + برنامه سفر

عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فردا به گیلان سفر خواهد کرد.