جریمه
جریمه میلیونی بک بنگاه معاملات ملکی در رشت ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

جریمه میلیونی بک بنگاه معاملات ملکی در رشت

یک بنگاه معاملات ملکی در رشت 600 میلیون ریال جریمه شد.

۱۳ شهریور آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۱۳ شهریور آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی : ۱۳ شهریور ماه آخرین مهلتی است که کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به شعب از بخشودگی جرائم بیمه‌ای برخوردار شوند