جبار کوچکی‌نژاد
رفتار غیرقانونی دولت در حذف یارانه دهک‌های نیازمند؛ مجلس ‌ورود می‌کند ۰۱ مهر ۱۳۹۸

رفتار غیرقانونی دولت در حذف یارانه دهک‌های نیازمند؛ مجلس ‌ورود می‌کند

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها از ورود مجلس در نخستین جلسه آینده خود به موضوع حذف یارانه دهک‌های نیازمند جامعه خبر داد.

عضو کمیسیون آموزش: سازوکار تأسیس بانک فرهنگیان در مجلس تدوین می‌شود ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

عضو کمیسیون آموزش: سازوکار تأسیس بانک فرهنگیان در مجلس تدوین می‌شود

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طرحی مبنی بر تأسیس بانک فرهنگیان به همراه سازوکارهای مالی و نظارتی آن تدوین و به کمیسیون برنامه‌ بودجه و محاسبات مجلس تحویل داده شد.

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در ‌کمیسیون ‌قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید‌ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در ‌کمیسیون ‌قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید‌

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در ‌کمیسیون ‌قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب رسید‌.