تعزیرات
تعزیرات حکومتی آستارا به ۴۵۱ پرونده تخلف صنفی رسیدگی کرد ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

تعزیرات حکومتی آستارا به ۴۵۱ پرونده تخلف صنفی رسیدگی کرد

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آستارا گفت: امسال تا پایان مرداد ماه، ۴۷۳ پرونده تخلف صنفی حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، درمان و دارو به این اداره وارد و ۴۵۱ فقره آن مختومه شده است