تالاب
جشنواره نیلوفر آبی در لنگرود ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

جشنواره نیلوفر آبی در لنگرود

نخستین جشنواره گلدهی نیلوفر آبی در تالاب کیاکلایه‌ی لنگرود برگزار شد.