بیمه
۱۳ شهریور آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

۱۳ شهریور آخرین فرصت بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی : ۱۳ شهریور ماه آخرین مهلتی است که کارفرمایان می‌توانند با مراجعه به شعب از بخشودگی جرائم بیمه‌ای برخوردار شوند