ایفون
جریمه بیش از ۳ میلیارد ریالی برای قاچاقچی گوشی های تلفن همراه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

جریمه بیش از ۳ میلیارد ریالی برای قاچاقچی گوشی های تلفن همراه

قاچاقچی گوشی های تلفن همراه آیفون به پرداخت 3 میلیارد و 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.