اوراسیا
معاهده اوراسیا فصل جدیدی را در روابط تجاری ایران و روسیه ایجاد می‌کند ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

معاهده اوراسیا فصل جدیدی را در روابط تجاری ایران و روسیه ایجاد می‌کند

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: حجم تجارت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ فعلاً رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ اما پیوستن به معاهده گمرکی اوراسیا فصل جدیدی را در روابط تجاری دو کشور رقم می‌زند.