انزلی
تصرفات در تالاب انزلی بالا است/ برخورد قاطع با متصرفان ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
رئیس دادگستری انزلی:

تصرفات در تالاب انزلی بالا است/ برخورد قاطع با متصرفان

رئیس دادگستری انزلی با اشاره به بالا بودن میزان تصرفات در تالاب بین المللی انزلی، تأکید کرد: با متصرفان منابع طبیعی برخورد قاطع خواهد شد.

رفع مشکلات مردم دغدغه اعضای شورای شهر انزلی است ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
رئیس شورای شهر انزلی:

رفع مشکلات مردم دغدغه اعضای شورای شهر انزلی است

رئیس شورای شهر انزلی با تأکید بر استفاده از ظرفیت صاحبان اندیشه و ایده برای رفع مشکلات شهر، گفت: رفع مشکلات مردم دغدغه اعضای شورای شهر انزلی است.