برگزاری جشنواره بومی – محلی ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

برگزاری جشنواره بومی – محلی

جشنواره بومی – محلی در روستای چاله سرای ماسال برگزار شد.

ماسال
چیزی یافت نشد !