رشد ۷۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی | بستن بودجه با ارقام بالا و بلندپروازی فایده‌ای ندارد ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

شهردار رضوانشهر مطرح کرد؛
رشد ۷۴ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی | بستن بودجه با ارقام بالا و بلندپروازی فایده‌ای ندارد

صفایی گفت: پس از روی کار آمدن شورای پنجم و طی حدود دو سال و اندی اخیر که به باور بسیاری از کارشناسان سال رکود اقتصادی بوده است در صدور پروانه های ساختمانی از نظر تعدادی رشد ۷۴/۶ درصدی و از نظر مساحت بنا رشد ۴۳ درصدی را ثبت کند.

یک سال حبس مجازات مخرب محیط زیست ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

متخلف برداشت شن و ماسه در رودخانه دیناچال رضوانشهر
یک سال حبس مجازات مخرب محیط زیست

رضوانشهر
چیزی یافت نشد !