پایگاه خبری تحلیلی خبر گیلان در حوزه سیاسی ، اجتماعی ، ورزشی براساس رسالتی که در قانون بر عهده اش قرار داده شده در روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم اقدام نماید و در این راه این حق را برای خود قائل است که نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه به دور از از توهین، تحقیر و تخریب درج نماید .