ایرنا – رشت – به مناسبت روز خبرنگار فرماندهی ناوگان شمال نیروی دریایی از خبرنگاران تجلیل کرد و در مرکز تخصصهای دریایی باقر العلوم رشت نیز خبرنگاران از توانمندی ها و ظرفیت های این مرکز آموزشی مهم کشور بازدید کردند.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا