رشت – مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: پارسال در بخش دولتی و خصوصی در هفت گروه هدف مرتبط با جامعه تحت پوشش بهزیستی گیلان افزون بر ۶۰۵ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی ارائه شده است.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا محمدحسینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این میزان افزون بر ۵۵۹ هزار نفر ساعت در بخش دولتی و ۴۶ هزار نفر ساعت بوده است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه جدید همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و بهزیستی گیلان اظهار داشت: طی توافقات به عمل آمده در راستای تفاهمنامه همکاری مشترک در سال جاری و توسعه آموزش های رایگان در بخش دولتی این امکان فراهم شده تا تمامی معرفی شدگان اداره بهزیستی برای بهره گیری از آموزش های فنی و حرفه ای از تخفیف بالغ بر ۶۰ درصدی برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه دو نهاد، توانمندسازی افراد از طریق آموزش های مهارتی برای ایجاد اشتغال پایدار و زمینه های دستیابی به دانش عملی و حضور در عرصه ها و محیط های کار، ارتقای سطح مهارت آموزی در تمامی زمینه های مهارت پیشرفته مورد نیاز بازار کار از مهمترین اهداف انعقاد تفاهمنامه فنی و حرفه ای و بهزیستی گیلان است.

تفاهمنامه همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و بهزیستی گیلان روز گذشته در راستای توانمندسازی و ارتقاء مهارت شغلی و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه و پرداختن به امور اقشار آسیب پذیر با استفاده از ظرفیت های موجود به امضاء محمدحسینی مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای و دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان رسید.

۶۵ هزار خانوار گیلانی به طور مستقیم تحت پوشش بهزیستی استان هستند.