آستارا – مدیر جهاد کشاورزی آستارا گفت: طرح مبارزه بیولوژیک با آفت کرم ساقه‌خوار برنج با همکاری کارشناسان اداری و بخش خصوصی و با رهاسازی ۲۱ هزار و ۵۵۰ زنبور تریکوگراما در ۲۱۵ هکتار از شالیزارها آغاز شد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا ایرج شیارکار روز سه شنبه در بازدید از شالیزارهای بخش مرکزی آستارا افزود: کنترل بیولوژیک این آفت از اقدامات مهم بهزراعی و در جلوگیری از کاهش کمی و کیفی برنج مؤثر است.

وی اظهار کرد: کاهش مصرف سموم شیمیایی، امنیت غذایی، حفظ محیط زیست و تولید محصول سالم برای توسعه پایدار از نتایج کنترل بیولوژیک آفات است.

وی گفت: زمان مبارزه با کرم ساقه خوار و موعد مناسب تامین زنبور تریکوگراما برای از بین بردن آن کرم ها  از سوی جهاد کشاورزی مشخص می شود و در سال گذشته این طرح در ۲۶۲ هکتار از مزارع برنج اجرا شده بود.

مدیر جهاد کشاورزی آستارا افزود: از بین رفتن کرم های ساقه خوار سبب بهره وری محصول می شود و برداشت برنج از هفته نخست مرداد ماه آغاز خواهد شد و متوسط عملکرد هر هکتار چهار و نیم تن است.

شیارکار گفت: سطح اراضی کشاورزی آستارا هفت هزار و ۵۰۰ هکتار است و سه هزار و ۲۰۰ هکتار آن به کشت انواع برنج محلی و پرمحصول اختصاص می‌یابد و سالانه بیش از ۱۵ هزار تن شلتوک و ۱۰ هزار تن برنج خالص به دست می‌آید.

شهرستان آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت در منتهی الیه غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان قرار دارد.