ایسنا/گیلان دانشیار ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به طراحی و تولید یک کاندید واکسن علیه ویروس کرونا، از دستیابی راه جدیدی در خصوص پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ خبر داد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا دکتر رضا جعفری شکیب امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به طراحی، بیان و تخلیص واکسن جدید چند اپیتوپی علیه COVID-19 و ارزیابی پاسخ ایمنی نسبت به آن در موش”BALB/c  اظهار کرد: این طرح تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تصویب رسیده است.

وی تصریح کرد: در این بررسی، مطالعه مدل کامپیوتری دقیق و جامعی بر روی سه پروتئین مهم ویروس کرونا به نام های پروتئین نوکلئوکپسید (Nucleocapsid)پروتئین پوشش ویروس (Envelope) و پروتئین اتصالی ویروس (Spike) انجام شد.

جعفری شکیب یادآور شد: با توجه به اینکه هم پاسخ ایمنی هومورال و هم سلولی در حذف موثر عوامل عفونی نقش بسزا و مکملی دارند، بخش هایی از این سه پروتئین که دارای بیشترین نواحی قابل شناسایی توسط لنفوسیت های T و B بودند، به عنوان کاندید واکسن انتخاب شدند.

دانشیار ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با تولید این پروتئین نوترکیب و انجام تست های تاییدی تکمیلی، گام جدید در جهت پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ برداشته شود.