رشت – طی یک عمل جراحی کم نظیر در مرکز آموزشی و درمانی پورسینای رشت، مادر باردار همزمان پس از عمل سزارین، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان به ایرنا حاکیست، در یک عمل جراحی نادر با همکاری تیم تخصصی گروه های نروسرجری(جراحی مغز  و اعصاب) ، بیهوشی، زنان و اطفال،  مادر باردار ۲۴ ساله مبتلا به تومور مغزی که هفته سی ام حاملگی خود را پشت سر گذاشته بود، در اتاق عمل مرکز آموزشی و درمانی پورسینا رشت پس از عمل سزارین ، توسط متخصص جراحی مغز و اعصاب تحت عمل جراحی تومور مغزی  قرار گرفت.

این مادر ۲۴ ساله که دومین بارداری خود را می گذارند با علایم سردرد و کاهش پیش رونده بینایی از شهرستان رضوانشهر به مرکز آموزشی و درمانی پورسینای رشت منتقل و پس از انجام اقدامات تشخیصی در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان بستری شد.

با توجه به شرایط حاد بیمار “تومور مغزی نسبتا بزرگی در دو طرف نیمکره های مغز” پس از برگزاری کمیته ای با حضور متخصصان نروسرجری، زنان، پریناتولوژی، بیهوشی، نرولوژی، پزشک قانونی و کارشناسان اداره پرستاری خاتمه بارداری وی مصوب  و با همکاری سه مرکز آموزشی درمانی الزهرا، ۱۷ شهریور و پورسینا رشت، مقدمات انجام همزمان عمل سزارین و تومور مغزی در اتاق عمل جراحی مغز و اعصاب بیمارستان پورسینا فراهم شد.

در حال حاضر نوزاد نارسی که از این مادر متولد شده، در شرایط خوبی قرار دارد و به بخش  NICU مرکز آموزشی و درمانی ۱۷ شهریور رشت منتقل شده است.

 نتیجه عمل جراحی تومور مغزی مادر نیز رضایتبخش عنوان شده است.