رشت – با پنج انتصاب جدید در اداره ورزش و جوانان گیلان ، رئیس هیات وزنه برداری این استان به عنوان سرپرست معاونت امور جوانان این اداره منصوب شد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان گیلان روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در احکام جداگانه ای از سوی مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، سرپرست معاونت ورزشی ، سرپرست معاونت امور جوانان ، سرپرست معاونت ورزش بانوان ، سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و سرپرست گروه ورزش همگانی این اداره منصوب شدند.

مرتضی ورزلدوست افزود: با توجه به این امر و طی حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، اصغر ابراهیمی که ریاست هیات وزنه برداری این استان را در اختیار دارد، به عنوان سرپرست معاونت امور جوانان این اداره انتخاب شد.

وی ادامه داد: همچنین طی احکام جداگانه دیگری از سوی  مدیرکل اداره ورزش و جوانان گیلان ، فاضل بازیار به عنوان سرپرست معاونت ورزشی و هاشم اسماعیلی به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی این اداره منصوب شدند.

وی بیان کرد: در احکام دیگری از سوی مدیرکل ورزش و جوانان گیلان، سهیلا یاور مسرور به عنوان سرپرست معاونت ورزش بانوان منصوب شد و طاهره حق پرست نیز ، به عنوان سرپرست گروه ورزش همگانی ورزش و جوانان گیلان انتخاب شد.