رشت _ ایرنا _ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صومعه سرا گفت : کشاورزان شالیکار در این شهرستان با استفاده از ظرفیت بانک های نشاء بیش از ۷۰درصد مزارع خود را درسالجاری مکانیزه کشت خواهند کرد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا احمد پادیاب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد از شخم زمستانه در این شهرستان انجام شده است، افزود : بانک های نشاء زمینه ساز جهش تولید در شهرستان صومعه سرا شده و امسال افزایش تولید خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه صومعه سرا پیشرو در توسعه بانک نشا کشاورزی در گیلان است، گفت : ۱۹ بانک نشاء دارای پروانه بهره برداری در شهرستان مشغول فعالیت هستند و ظرفیت نشا مکانیزه را در سال زراعی جدید به ۱۸ هزار هکتار می رسانند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وصل کردنحلقه های زنجیره توسعه برنج در اولویت است، عنوان کرد :این زنجیره از طرح تجهیز و یکسان سازی مزارع، مکانیزاسیون تجهیزات کشاورزی، بانک نشاء و در نهایت مدرن سازی شالیکوبی ها را شامل می شود که همه آن ها منجر به افزایش تولید می شود.
پادیاب در ادامه از توزیع ۲۰۰تن بذر و ۱۸۰۰تن کود شیمیایی بین کشاورزان شهرستان خبر داد و افزود: مدرن سازی کارخانه ها شالیکوبی یکی از راههای جلوگیری از ضایعات برنج است و تاکنون در این راستا ۱۷واحد شالیکوبی مدرن سازی شده که سهم مهمی در کاهش ضایعات برنج دارند.
بانک نشای برنج به مکانی گفته می شود که با استفاده از فضا، امکانات و نیروی کار محدود قابلیت تولید صنعتی نشاء برنج در داخل سینی نشاء را در سطح وسیع دارا می باشد. نشاء تولید شده علاوه بر قابلیت حمل و انتقال عاری از هرگونه آفت و بیماری بوده و با مصرف حداقل آب، بذر و انرژی تولید می گردد.
شهرستان صومعه سرا با حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری غرب مرکز استان گیلان واقع شده است.

این منطقه با دارابودن ۲۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری و تولید سالانه ۶۵ هزار تن برنج سفید و ۲۸۰ آب بندان و بیش از ۱۲ هکتار صنوبر کاری از کانونهای مهم کشاورزی و آبزی پروری در استان است.