اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به همراه تب سنجی و ضدعفونی خودروها در ورودی شهرستان ماسال انجام شد.
عکاس: فرزاد حسن پور

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا