رشت – نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، جهش در تولید را نیازمند انجام کاری ویژه دانست و گفت: گیلان با اینکه کانون بحران کرونا بود اما در بحث مدیریت این بحران، در صدر کشور قرار گرفت و بر این مبنا معتقدم ظرفیت های استان بر اساس منابع می تواند سرآمد کشور باشد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا جبار کوچکی نژاد روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه گیلان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در موضوع شرکت های دانش بنیان، این مجموعه ها را موتور محرک جهش تولید اعلام کرد و افزود: تحقیقات باید در کنار فعالیت های کشاورزی و صنعتی قرار گیرد وگرنه جهش تولید صورت نخواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ردیف های ملی بودجه ای استان افزایش یافته است، اظهار داشت: با وجود بحران بودجه توانستیم منابع استان را رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع بودجه ای کشور افزایش دهیم و ردیف های ملی می توانند باری از دوش استان بردارد.
وی با بیان اینکه همه دولت ها در تولید اقتصادی نه تنها جهش نداشتند بلکه کند عمل کرده اند، تاکید کرد: در بحث جهش اقتصادی نباید تعارف داشت؛ بروکراسی باید کاهش یابد و سیستم بانک ها باید به تولید گره بخورد.
کوچکی نژاد با بیان اینکه نمی شود سرمایه گذار را معطل نگه داشت، اظهار داشت: قانون را باید مشخص کرد و اصل ۱۴۴ را بصورت جدی،  واقعی و عملیاتی پیاده سازی نمود.
کوچکی نژاد با بیان اینکه همه سیاست های استانی نباید تنها در یک مسیر تعریف شود، افزود: مسیر جهش اقتصادی استان در هر بخشی باید مشخص و از همه ظرفیت ها در این راه باید بهره گرفته شود؛ زمان محدود است و برنامه ریزی باید جهشی باشد زیرا با یک برنامه ریزی معمولی هیچ جهشی در استان اتفاق نمی افتد.