روایت است که فیلمها، کتابها و دست نوشته هایی ،پیشاپیش خبر از ساخت ویروس کرونا توسط چین در همین شهر ووهان داده بودند. شاید چینِ بزرگ ، بعلت آسیب از جنگ بیولوژیک “سارس” درسالیان گذشته و از یک ابرقدرت دیگر‌، زخم خورده و بدنبال یک سوپاپ اطمینانی در برابر جنگهای اینچنینی بوده است. عده ای […]

روایت است که فیلمها، کتابها و دست نوشته هایی ،پیشاپیش خبر از ساخت ویروس کرونا توسط چین در همین شهر ووهان داده بودند.

شاید چینِ بزرگ ، بعلت آسیب از جنگ بیولوژیک “سارس”
درسالیان گذشته و از یک ابرقدرت دیگر‌، زخم خورده و بدنبال یک سوپاپ اطمینانی در برابر جنگهای اینچنینی بوده است.

عده ای میگویند این سلاح قرار بود بهشتی برای سازنده اش ایجاد کند و گویا ویروس از دست صاحبانش رَم کرده و همچون طوفانی مهیب ، ابتدا بر مردم خود و سپس به جاهای دیگر‌سرایت کرده و برزخی فجیع برای خود و جهانیان ایجاد کرده است.
قرار نبود این ویروس به سازنده اش آسیب برساند
اما هم اکنون این ابرقدرت در شرایط بد تبلیغاتی ، حصر و منع در روابط است.

همانطور که میبینیم و میشنویم مستندترین و بهترین راهکارها برای بهترین نحوه ی برخورد با کرونا را، همین برادران و خواهران چینی ارائه میکنند، گویی اینها خودشان سازنده و خالق این ویروسند!!!

بهرحال بشریت در حال آسیب جدی در مقابل یک تهدید بزرگ نسل کشی به نام کرونا قرار گرفته است

ایران نیز به نوبه ی خود ، بعلت روابط بیشمار و زیاد اقتصادی با این کشور ،
پذیرنده ی اولین و بزرگترین ترکشهای حاصل از انفجار این بمب ویروسی و انسان کُش بوده است.

امید است دولت که وظیفه ی حفظ امنیت و بهداشت شهروندان رابرعهده دارد با کمک سایر اجزای حاکمیت برای رفع هرچه زودتر این فاجعه ی هولناک و جبران ناپذیر با همدلی و همنوایی مردم ،
این بحران را جدی گرفته و در صدد حل این معضل باعزمی ملی و بصورت جهادی باشد.

شاید خیلی زودتر از آنچه که فکر میکنیم دیر شده باشد!
و شاید هنوز این بلای نابودگر را جدی نگرفته ایم!
ولیکن ، مطمئناً از دست دادن بهترین و عزیزترین سرمایه های انسانی و اجتماعیمان
هیچوقت قابل جبران نخواهد بود

  • نویسنده : حجت خوش سیرت