ایسنا/گیلان سرپرست موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر گفت: استحصال خاویار از گونه های سریع الرشد و زودبازده در موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر انجام گرفت.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا علیرضا شناور ماسوله در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: تولید گونه های زودبازده و سریع الرشد برای استحصال گوشت و خاویار یکی از برنامه های اثربخش موسسه تاس ماهیان بوده و پژوهشگران این موسسه در تلاش هستند تا برای گسترش فعالیت های تاس ماهی پروری و اقتصادی کردن این صنعت سودآور، دستورالعمل های افزایش بازده تولید و برگشت سریعتر سرمایه گذاری را برای پرورش دهندگان این گونه ­های ارزشمند فراهم کنند.

وی تصریح کرد: برای اولین بار از یک گونه دورگه جدید با عنوان Siper هفت ساله (تلاقی تاس ماهی سیبری ماده و تاس ماهی ایرانی نر) منتج از فعالیت های پژوهشی موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر به میزان ۱۲.۳ درصد وزن بدن، خاویار با کیفیت خوب استحصال شد. همچنین درصد فیله دورگه یاد شده به میزان ۴۰ درصد وزن کل بدن تعیین شد.

سرپرست موسسه تحقیقات بین المللی تاس ماهیان دریای خزر ادامه داد: همچنین از ماهی دورگه زود بازده و سریع الرشد Bester (تلاقی گونه استرلیاد نر و فیل ماهی ماده) هفت ساله حاصل از انجام فعالیت های پژوهشی موسسه تاس ماهیان به میزان ۱۴.۷ درصد وزن بدن، خاویار کیفیت خوب استحصال شد. همچنین درصد فیله دورگه یاد شده به میزان ۴۷ درصد وزن کل بدن تعیین شد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع از ۱۲ مولد دورگه های یادشده (با میانگین وزنی ۱۱ کیلوگرم) به میزان ۱۸.۸ کیلوگرم خاویار مرغوب و با کیفیت استحصال و بسته  بندی شد.