دکتر تأمینی نماینده ادوار مجلس رشت حمایت خود را از دکتر اسلامی اقدم اعلام کرد

حسن تامینی نماینده دوره های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان رشت در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه رشت از مسعود اسلامی اقدم پزشک خوشنام و مستقل حمایت نمود.