ایرنا – آستارا – تصاویر ،گردنه حیران در استان گیلان و در محدوده شهرستان آستارا را پوشیده از برف نشان می دهد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا