ایسنا/گیلان مدیرکل زندان های گیلان نهاد خانواده را ویژه و ارزشمند دانست و گفت: باید بتوانیم سایبان حمایتی و آرامشی برای خانواده زندانیان بگسترانیم.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا رضا محمدی اصل امروز در جلسه شورای برنامه ریزی اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان گیلان که در مرکز امور خدمات اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: باید در زمینه نوآوری و چالش های حمایت از خانواده تحقیق کرد و راه حل هایی متناسب با موقعیت و زمان استخراج کرد.

وی نهاد خانواده را ویژه و ارزشمند دانست و گفت: قانونگذار نیز نگاهی ویژه به این موضوع داشته و ما می بایست با شناسایی چالش های پیش رو از ابزارهای تسهیلاتی استفاده کنیم تا بتوانیم سایبان حمایتی و آرامشی برای خانواده زندانیان باشیم.

مدیرکل زندان های گیلان اولویت بندی را در شناسایی خانواده های نیازمند مهم و اساسی دانست و تصریح کرد: توانمندسازی مددجویان در زمان تحمل حبس و خانواده های آنان با کمک و همیاری دیگر نهادهای حمایتی را باید محور قرار داد.

محمدی اصل همچنین روش ها و فرایندهایی که بتوان ابتدا مهارت و شناخت افراد را در تخصص های لازم شناسایی کرد را یک اصل مهم برای ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ کار و توان افزایی دانست.

وی از اعضای جلسه خواست یک هم اندیشی با حضور کارشناسان زبده برای رسیدن به یک روش و ایجاد یک عملکرد و رویکرد حمایتی از افراد گروه هدف صورت گیرد.

این مقام مسئول با تاکید بر ویژگی هایی همچون عزت نفس، سلامت روانی، مهارت زندگی و شغلی و برخورداری از خدمات نهادهای حمایتی و درمانی در خانواده زندانیان را به عنوان خط مشی اصلی شورای مذکور مورد تاکید قرار داد.