ایسنا/گیلان مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از اجرای ۱۰۸۰ طرح و برنامه در حوزه جوانان توسط جمعیت هلال احمر استان گیلان در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا مهدی ولی پور در گفت و گو با ایسنا حوزه جوانان را گذرگاه ورودی به جمعیت هلال‌احمر دانست و گفت: حوزه جوانان جمعیت هلال‌احمر توسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های مربوط به آنها و تربیت و آموزش جوانان را در انجام خدمات امدادی و عام‌المنفعه دنبال کرده و با جذب سنین ۶ تا ۲۹ سال، آنها را برای انجام این ماموریت ها در کانون های مختلف سازماندهی می کند.

ولی پور با اشاره به نقش جوانان در فعالیت های جمعیت هلال احمر بیان کرد: جوانان نقش مهم و پررنگی در برنامه های جمعیت هلال احمر دارند و می توانند با ورود به عرصه امداد و نجات باعث تقویت این حوزه شده و موجبات خدمت بهتر به مردم را فراهم سازند.

ولی پور با اشاره به تعداد ۵۹۹ کانون فعال جوانان در استان گیلان اظهار کرد: در استان گیلان ۵۹۹ کانون جوانان وجود دارد که اعضای آن در شاخه های  جوانان شاخه آزاد، غنچه های هلال، دانش آموزی، دانشجویی، طلاب، روستایی سازماندهی و فعالیت می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان با اشاره به تعداد اعضاء جوانان استان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۲ هزار و ۹۶ نفر عضو جوانان جمعیت هلال احمر استان هستند که شاخه آزاد جوانان، غنچه های هلال، دانش آموزی، دانشجویی، طلاب و روستایی جوانان جمعیت هلال احمر گیلان را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به کسب مقام های کشوری توسط جوانان جمعیت هلال احمر در ۹ ماهه سال جاری، تصریح کرد: جوانان این جمعیت مقام اول کشوری در مسابقه های پناه گیری و خروج ایمن دختران از سازه آسیب دیده، کسب مقام سوم در مسابقه حمل با مصدوم، در مسابقه حمل آب توسط دادرس پسران و کسب مقام هشتم کشوری در مسابقه آتل بندی دختران برای استان افتخار آفرینی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان با اشاره به برنامه ریزی ۱۰۸۰ طرح و برنامه از سوی معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان گیلان اظهار کرد: برنامه های توانمندسازی، حفظ و نگهداری اعضاء شامل اردوها، مسابقات، فعالیت های فرهنگی و ورزشی از جمله فعالیت های معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان گیلان در ۹ماهه سال جاری بوده است.

ولی پور با اشاره به بستر مناسب و ایجاد فرصت جمعیت هلال احمر برای جوانان خاطرنشان کرد: جوانان به عنوان ارکان اصلی هلال احمر، با آموزش و کسب دانش و مهارت، در فعالیت های گروهی مشارکت کرده که این فرصت را جمعیت هلال احمر با ایجاد بستر مناسب برای آنان فراهم می کند.