رشت – سرپرست جدید معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی گیلان معرفی شد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان گیلان روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از سوی مریم بخشی مدیرکل این اداره ، محمد مهدیه به عنوان سرپرست معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی اداره ورزش و جوانان گیلان معرفی شد.

مرتضی ورزلدوست افزود: پیش از این ابوالفضل صادقی به عنوان معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی این اداره کل فعالیت داشت و با توجه به اینکه صادقی به عنوان سرپرست هات ورزش همگانی استان گیلان فعالیت دارد، مهدیه به سمت سرپرست معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای گیلان انتخاب شد.

وی ادامه داد: همچنین طی حکم دیگری از سوی مریم بخشی مدیرکل اداره ورزش و جوانان گیلان ، فاضل بازیار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رودبار به سمت سرپرست گروه ورزش قهرمانی ورزش و جوانان گیلان منصوب شد.

مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان گیلان اضافه کرد:  امیدوارم که محمد مهدیه سرپرست جدید معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی و همچین فاضل بازیار به عنوان سرپرست جدید گروه ورزش قهرمانی این اداره ، در پست های جدید خود موفق و باعث پیشرفت روزافزون ورزش در گیلان شوند.