در مسیر زیبای خروجی کومله به سمت اطاقور و جاده ی باریک و پرخطری وجود دارد که سالهاست چاره ای برای تعریض آن اندیشیده نشده است، نه شوراها، نه شهردار ها، نه بخشدار ها ی گذشته و حال با توجه به سختی مسیر و هزینه های سرسام آور این طرح به نوعی در برابر این […]

در مسیر زیبای خروجی کومله به سمت اطاقور و جاده ی باریک و پرخطری وجود دارد که سالهاست چاره ای برای تعریض آن اندیشیده نشده است، نه شوراها، نه شهردار ها، نه بخشدار ها ی گذشته و حال با توجه به سختی مسیر و هزینه های سرسام آور این طرح به نوعی در برابر این مشکل شاید وا داده اند.

 

اما در کمال تعجب در حاشیه ی این جاده بدون نظر گرفتن خطرات احتمالی و آینده نگری شاهد ساخت یک ملک تجاری_مسکونی با مجوز چهار طبقه هستیم.

 

سوال این است

آیا مجوز ساخت یک ساختمان چهارطبقه در شهر کومله توجیه دارد؟

 

با توجه به نام کارفرما، سکوت شورای شهر و شهرداری کومله در برابر برخی اعتراضات در این باره قابل تامل است.

 

 

پایگاه خبری درگیلان آمادگی خود را در انتشار جوابیه شورای اسلامی وشهرداری کومله اعلام می دارد.