لاهیجان-ایرنا- مدیرجهادکشاورزی شهرستان لاهیجان ، شالیکاران را به شخم زمستانی با استفاده از آب فراوان باران در این فصل توصیه کرد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا گودرز کمالپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا  با اشاره به مزایای شخم زمستانی اظهار داشت: شخم زمستانی اراضی شالیزاری باعث صرفه جویی و ذخیره آب سدسفیدرود در فصل زراعی و بهار سال آینده می شود و با شخم زدن زمین کشاورزان می توانند به راحتی آفات و بیماری های شالیزارها را کنترل نمایند.

وی با اشاره به اینکه شخم زمستانی در اراضی شالیزاری این شهرستان آغاز و حدود ۵پنج درصد تاکنون  انجام شده است خاطرنشان کرد: از کشاورزان انتظار بیشتری  می رود تا با توجه به نظرکارشناسی برای شخم زمستانی اراضی خود همت بیشتری داشته باشند و در این فصل اراضی را شخم و برای عملیات زراعی سال آینده آماده سازند .

وی همچنین افزود: توزیع کودهای شیمیایی زراعی و باغی در سطح ۲۳هزار و۸۱۶ هکتار اراضی شالیزاری این شهرستان  آغاز شده است و براساس سهمیه تخصیص داده شده هفت هزار تن  کود بین شالیکاران  لاهیجانی توزیع خواهدشد که کشاورزان بتدریج برای دریافت آن می توانند به عاملان توزیع کود مراجعه کنند.

استان گیلان ۲۳۰هزار هکتار اراضی شالیکاری دارد که حدود  ۴۰ درصد برنج کشور در این استان تولید می شود.

شهرستان لاهیجان با تولید ۱۰ درصد برنج گیلان یکی از مهمترین شهرستان های کشاورزی  استان به شمار می رود.