چرا برکنار شدم ؟ / قسمت سوم (نقی هدایتی) شاید باورش برای خیلی ها سخت باشد اما من به جرم شفافیت برکنار شدم . نمی دانم چرا بعضی ها نام شفافیت را می شنوند بدنشان کهیر می زند؟! . پس از استعفای جهان پهلوان دکتر رسول خادم ، قرار شد مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی پس […]

چرا برکنار شدم ؟ / قسمت سوم (نقی هدایتی)

  • شاید باورش برای خیلی ها سخت باشد اما من به جرم شفافیت برکنار شدم . نمی دانم چرا بعضی ها نام شفافیت را می شنوند بدنشان کهیر می زند؟! . پس از استعفای جهان پهلوان دکتر رسول خادم ، قرار شد مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی پس از کش و قوس های فراوان، برگزار شود . افراد زیادی نامزد پست ریاست فدراسیون بودند و تا ایام قطعی برگزاری مجمع و تایید صلاحیت داوطلبان ، هر کدام آز آنان مستقیم و یا باواسطه دوستان نزدیک با من ملاقات کردند و خواسته شان این بود که از آنان حمایت کنم. من در دیداری که با این نامزدها داشتم حتی با آقای دبیر به طور شفاف و صریح گفتم که برای من حفظ کیان کشتی مهم است و در این شرایط گزینه اول من آقای دکتر حمید بنی‌تمیم سرپرست فدراسیون است و اگر به هر دلیلی ایشان تایید نشد و یا در مرحله اول رای نیاورد گزینه دوم من آقای دبیر خواهد بود . من به این عهدم وفا کردم و پس از حذف آقای بنی تمیم در مرحله دوم به آقای دبیر رای دادم . این نوع رفتار شفاف به مذاق آقای دبیر خوش نیامد و پس از این که به ریاست فدراسیون رسید علاقه خود را برای برکناری ام نشان داد و مردانگی ایشان شامل حال من شد و به طور غیابی برکنارم کرد تا قاطعیت خود را نشان دهد سرنوشت آن کسی که به او رای نداد ، برکناری خواهد بود .