ایسنا/گیلان مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از اعزام ۴۱۲ اکیپ گشت مشترک در طرح نظارت بر قیمت ها خبر داد و عنوان کرد: تاکنون ۱۳۳۹ بازرسی انجام و برای ۴۳۰ واحد صنفی پرونده تشکیل شده است.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

منصور انصاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اجرای طرح نظارت بر قیمت ها که به دنبال افزایش نرخ بنزین در کشور انجام شده، اظهار کرد: از ۲۵ آبان ماه تاکنون گشت مشترک نظارتی در سطح استان افزایش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه نظارت و کنترل بازار و قیمت ها توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و تامین کالا و قیمت گذاری توسط اتاق اصناف انجام می شود، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع قضایی به تخلفات واحدهای صنفی رسیدگی می کند، اما در راستای خدمت بیشتر به شهروندان گشت های مشترک با حضور قاضی سیار در سطح شهر را راه اندازی کردیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از اعزام ۴۱۲ اکیپ گشت مشترک از ۲۵ آبان خبر داد و عنوان کرد: این اقدام فراتر از شرح وظایف دستگاه های نظارتی است و با حضور قضات تعزیرات ۱۳۳۹ بازرسی انجام شده است.

انصاری با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای ۴۳۰ واحد صنفی دارای تخلف و رسیدگی به این پرونده ها، خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش نرخ بنزین، نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت در دستور کار قرار دارد.

وی عدم درج قیمت را در درجه نخست یک تخلف دانست و یادآور شد: امتناع و اختفای سوخت موجب گران فروشی می شود. البته در گیلان شاهد تخلف کم فروشی در جایگاه های عرضه سوخت نبودیم.

این مقام مسئول با اشاره به انجام گشت های نظارتی روزانه سازمان صمت و اتاق اصناف، اظهار کرد: گشت مشترک تعزیرات به دنبال افزایش نرخ بنزین در کنار بازرسی های روزانه ادارات تعزیرات ادامه خواهد داشت.