ایسنا/گیلان رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه گفت: گرازها نقش مهمی در تعادل اکوسیستم منطقه دارند و در سال جاری مجوز شکار این گونه صادر نشده است.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

جعفر میرزایی در گفت و گو با ایسنا از دستگیری شکارچیان غیرمجاز گراز در منطقه کیسم آستانه اشرفیه خبر داد و گفت: این دستگیری براساس گزارش های مردمی در مورد شکار گراز در مزارع و باغ های اطراف روستای کیسم آستانه اشرفیه صورت گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه انتظامی کیسم با همکاری یگان حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه موفق شدند، شکارچیان غیرمجاز را به همراه دو قبضه سلاح شکاری و لاشه حیوان توقیف کنند.

میرزایی ادامه داد: متخلفین به همراه ادوات و شواهد جرم بر اساس صورت جلسه تنظیمی به دادگاه معرفی شدند.

وی گفت: با توجه به اینکه در سال جاری مجوز شکار این گونه صادر نشده و نقش مهم گراز در تعادل اکوسیستم منطقه نیز غیرقابل چشم پوشی است، مامورین یگان حفاظت محیط زیست با حساسیت ویژه نسبت به حفاظت از این گونه های با اهمیت اقدام می کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه گفت: گرازها در جستجوی غذا با شخم زدن زمین های جنگلی و بیشه ها باعث حاصل خیزی و هوادهی خاک می شوند و از طرفی هم با نابود کردن آفات کمک بزرگی به کشاورزان می کنند.