ایسنا/گیلان مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه خبرگزاری ایسنا یکی از نوپاترین خبرگزاری های کشور است گفت: ایسنا رسانه ای پویا و دغدغه مند است

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

مهدی پارسا در گفت وگو با ایسنا، ضمن تبریک بیستمین سالروز تاسیس ایسنا و روز دانشجو اظهار کرد: انعکاس اخبار در اسرع وقت و صادقانه از ویژگی های خبرگزاری  ایسنا است.

وی با بیان اینکه خبرگزاری ایسنا یکی از نوپاترین خبرگزاری های کشور است گفت: این رسانه از جایگاه خوب و قابل اعتمادی در میان مردم و مسئولان برخوردار است.

مسئول سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به توانمندهای ایسنا در حوزه های مختلف ادامه داد: ایسنا می تواند با استفاده از ظرفیت های موجود بدنبال بیان دغدغه های مردم در حوزه های مختلف بوده و در راستای رفع آن در جامعه مطالبه گری کند.

پارسا با بیان اینکه حرکت در مسیر رفع دغدغه های مردم موجب می شود تا ایسنا پایندگی و بالندگی خود را حفظ کند خاطرنشان کرد: ایسنا براساس معیارهای صادقانه و عدالت محورانه قلم می زند.

وی با اشاره نقش رسانه ها در رشد و بالندگی مباحث مختلف در استان، گفت: نگاه راهبردی این رسانه به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و… در قالب اخبار، گزارش، مصاحبه و گفتگو با نخبگان، اساتید، مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف در استان قابل تقدیر است.