ایسنا/گیلان معاون صید شیلات گیلان گفت: از ۲۰ مهر تاکنون ۳۳۶ تن ماهی صید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش داشتیم.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

اکبر ایلدرم در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز فصل صید از دریای خزر از ۲۰ مهرماه امسال، اظهار کرد: طی مدت مذکور ۳۳۶ تن ماهی صید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش داشتیم.

وی ترکیب گونه های صید شده را شامل ۱۱۱ تن ماهی سفید، ۱۹۲ تن ماهی کفال و سه تن سایر گونه ها دانست و افزود: کفال بیشترین ماهی بود که در تور صیادان گیلانی افتاد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات گیلان ارزش ریالی ماهیان صید شده را ۱۵۳ میلیارد دانست و گفت: این تعداد ماهی توسط چهار هزار صیاد در قالب ۴۹ شرکت تعاونی پره صید شده است.

ایلدرم با اشاره به وابستگی مستقیم صید ماهی در گیلان به شرایط آب و هوایی، خاطرنشان کرد: طی ۵۵ روز گذشته از آغاز فصل صید ۱۲ روز کولاک داشتیم که همین موضوع موجب کاهش صید شده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم طی روزهای باقیمانده با مهاجرت ماهیان سفید به ساحل بتوانیم کاهش صید را جبران کنیم.