ایسنا/گیلان اجتماع بزرگ و مردمی حمایت از امینت و اقتدار کشور صبح فردا همگام با سراسر کشور در رشت برگزار می شود.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

در راستای لبیک به فرمایش مقام معظم رهبری اجتماع بزرگ و مردمی حمایت از امنیت و اقتدار کشور صبح فردا همگام با سراسر کشور در رشت برگزار می شود.

این اجتماع فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح در میدان شهدای ذهاب رشت «شهرداری» برگزار می شود.