رشت-ایرنا-رییس اداره آب و فاضلاب روستایی آستانه اشرفیه از ترمیم خطوط انتقال آب شرب مجتمع شهید خوش سیرت کیسم این شهرستان طی چند روز اخیر خبر داد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا

حسین هاتف در گفتگو با خبرنگار ایرنا ، با اشاره به اینکه این سایت آبرسانی ۱۸۲ روستای شهرستان های آستانه اشرفیه ، لاهیجان و لنگرود را تحت پوشش دارد افزود: خطوط انتقال این سایت در ماه گذشته در دو نقطه واقع در روستای تجن گوکه استانه اشرفیه با مشکل شکستگی روبرو شد.

وی گفت: هم اکنون عملیات ترمیم این خطوط با هزینه ۱۲۰ میلیون ریال به اتمام رسیده و از هدر رفتن آب شرب جلوگیری شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه  سایت آبرسانی شهید خوش سیرت ۲۵ هزار اشتراک دارد افزود: طول خط انتقال آب شرب این مجتمع حدود ۲۳ کیلومتر است که یازده و نیم کیلومتر آن در حوزه شهرستان آستانه اشرفیه قرار دارد.

به گفته هاتف شهرستان آستانه اشرفیه دارای ۱۰۵ روستاست که همه این روستاها از نعمت آب شرب برخوردارند.

وی همچنین یادآور شد: ۲۳ هزار و ۱۰۰ مشترک تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی شهرستان آستانه اشرفیه واقع در شرق گیلان قرار دارند.