ایسنا/گیلان رئیس سازمان زندان های گیلان حرفه آموزی و اشتغال را مهمترین فعالیت اصلاحی برای زندانیان و خانواده های آنان دانست و گفت: فراهم کردن شرایط اشتغال حداکثری زندانیان یکی از مهمترین وظایف زندانبانان است.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

، رضا محمدی اصل در بازدید از زندان تالش و اردوگاه کاردرمانی حویق، حرفه آموزی و اشتغال را مهمترین فعالیت اصلاحی برای زندانیان و خانواده های آنان دانست و تاکید کرد: این فعالیت ها مهمترین نقش را در جلوگیری از بازگشت مجدد به زندان و کاهش جمعیت کیفری دارد.

وی بهترین راه غنی سازی اوقات فراغت زندانیان را اشتغال بیان کرد و افزود: فراهم کردن شرایط اشتغال حداکثری زندانیان یکی از مهمترین وظایف زندانبانان است که مورد تاکید ریاست سازمان زندان ها قرار دارد و ما باید از تمام ظرفیت های موجود برای ارتقای فعالیت های این بخش استفاده کنیم.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی گیلان یکی از مهمترین ظرفیت های موجود را استعدادها و مهارت های زندانیان دانست و گفت: مددکاران و مسئولین اشتغال زندانیان ضمن مصاحبه و ارتباط با زندانیان در شناسایی این ظرفیت ها و معرفی به رئیس زندان می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

محمدی اصل ضمن تاکید به برنامه های حرفه آموزی به عنوان پیش نیاز اشتغال، تصریح کرد: فعالیت های حرفه آموزی باید علاوه بر زندانیان و سربازان به خانواده های زندانیان نیز تسری یابد و ما باید با تلاش حداکثری و جهادی به گونه ای عمل کنیم تا علاوه بر تامین نیازهای اولیه زندانیان و خانواده های آنان درآمدهای پایدار برای آنان ایجاد شود.