ایسنا/گیلان وزیر بهداشت گفت: هیچ کارخانه داروسازی در کشور تا پایان سال دچار کمبود مواد اولیه نیست.

به گزارش در گیلان به نقل از ایسنا

، سعید نمکی در حاشیه افتتاح بخش جدید اورژانس بیمارستان رازی رشت با اشاره به قدمت بالای بیمارستان رازی رشت، اظهار کرد: با افتتاح بخش جدید اورژانس این بیمارستان که در مدت کوتاهی تکمیل و تجهیز شد، بخش زیادی از بار بیمارستان مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه بخش اورژانس از اولین مکان های ورود بیماران به بیمارستان ها و بخش های درمانی است، گفت: تکمیل زیرساخت های اورژانس یکی از اولویت های وزارت بهداشت است.

وزیر بهداشت از راه اندازی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابه استان گیلان تا پایان سال آینده خبر داد و افزود: با افتتاح این بیمارستان بسیاری از گره های مهم در بخش درمان استان گیلان مرتفع خواهد شد.

نمکی با اشاره به اینکه ذخیره کافی دارو و تجهیزات پزشکی داریم، گفت: هیچ کارخانه داروسازی در کشور تا پایان سال دچار کمبود مواد اولیه نیست.

، برای احداث و تجهیز بخش اورژانس بیمارستان رازی رشت که دارای مساحت ۷۲۴ مترمربع بوده، چهار میلیارد تومان هزینه شده است.

بخش جدید اورژانس بیمارستان رازی رشت دارای ۲۸ تخت شامل ۲۰ تخت بستری، هفت تخت مراقب ویژه و یک تخت ایزوله است.