اورژانس جدید مرکز آموزشی – درمانی رازی رشت امروز (پنجشنبه) با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

به گزارش در گیلان به نقل از ایرنا