در استان گیلان طی این چند دهه ، ورزش بانوان در همه ی حوزه ها مورد بی مهری و بی تفاوتی قرار گرفته است.

فته تربیت بدنی گذشت ، ولی هیچگاه مسئولین در استان گیلان ، بویژه در شهرستانهای لاهیجان و سیاهكل كارنامه خود را طی ادوار مختلف ارائه ننموده و پاسخ ندادند كه برای ورزش بانوان چه كردند؟

همیشه در این چند دهه ، ” بانوان ” در مقام حرف و شعارهای انتخاباتی اهمیت دارند، ولی هیچگاه بانوان در طول انتخابات و پس از آن این همگرایی و وحدت را نداشتند كه از مسئولین سوال کنند ، بخواهند و بگویند كه چرا ما فقط در شعارهای شما و رای دادن نقش داشتیم، اما شما هیچ گاه به فكر ما نبوده و نخواهید بود!

در استان گیلان طی این چند دهه ، ورزش بانوان در همه ی حوزه ها مورد بی مهری و بی تفاوتی قرار گرفته است.

در كدام شهر گیلان ورزشگاه اختصاصی برای بانوان ساخته شده است؟ درشهرستانهای لاهیجان و سیاهكل علیرغم نقش موثر بانوان و ورزشكاران متاسفانه هیچ كاری در حوزه زیرساخت ها انجام نشد

چرا بانوان ورزشكار لاهیجان و سیاهكل درتمام این سالها به سختی و با همه مصائب در سالن های درجه چندم باید ورزش كنند!؟

بانوان در لاهیجان و سیاهكل میخواهند در اماكن اختصاصی خود همانند تهران و استانهای دیگر به ورزش بپردازند .

این امر برای لاهیجان و سیاهكل باعث شرمساری است كه مردم خصوصا بانوان جایی به جز دوراستخر لاهیجان و پاشوران سیاهكل برای ورزش نداشته باشند.

بانوان ورزشکار علاقه مندند تا در محیط های اختصاصی خودشان که دارای امنیت باشد بروند .

سوال اینجاست چرا بانوان ، ورزش بانوان و تامین زیرساخت ها در لاهیجان و سیاهكل در طول این سالها مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفت.

بانوان در گیلان ، لاهیجان و سیاهكل باید كاری كنند و تصمیمی بگیرند تا مشكلات ورزش در این حوزه از فراموشی خارج شود.

  • نویسنده : حمید خوش سیرت